نمای ویلای WFC

نمای ویلای WFC در مراحل مختلف اجرا

سیستم WFC (Wood Framing Construction) یکی از گسترده‌ترین فرم‌های خانه سازی چوبی میباشد. این سیستم علاوه بر به صرفه تر بودن نسبت به سایر روش‌های خانه سازی چوبی، با هر نوع شرایط آب و هوایی سازگار است و اجرای آن در هر منطقه و شرایطی امکان پذیر است.
از دیگر مزیت های سیستم WFC، تنوع در طراحی و اجرای انواع سقف نظیر سقف شیب دار و صاف می باشد.