مقالات

جدیدترین مقالات در زمینه سازه های چوبی و سیستم های خانه سازی گرین ویلا

termite, موریانه، مقابله با موریانه، مقابله با موریانه در خانه چوبی، خانه چوبی سبز، گرین ویلا

مقابله با موریانه ها

برای جلوگیری از نفوذ موریانه به داخل ساختمان‌های چوبی بر طبق دستورات اجرایی آیین نامه‌های معتبر، از دو روش شیمیایی و فیزیکی استفاده می شود. استرالیا یکی از موریانه خیز ترین کشورهای صنعتی جهان می‌باشد که در عین حال دارای یکی از توسعه یافته ترین صنایع خانه‌های چوبی می باشد. در این کشور نیز مانند دیگر کشورهای صنعتی دارنده صنعت ساختمان های چوبی با اتخاذ تدابیر گوناگون فنی از طرفی از نفوذ موریانه به داخل خانه‌های چوبی جلوگیری جلوگیری به عمل آمده و از طرف دیگر خانه را در مقابل موریانه مقاوم می‌نمایند. 
ادامه مطلب